Resultaten 2014 – 2019 Georganiseerde eigendomscriminaliteit

Cijfergegevens

Bron: DGR/DRI/BIPOL (NVP)

Acties

In mei 2018 werd een grote controle uitgevoerd bij een wapenverzamelaar. Deze actie vond plaats in samenspraak met de diensten van de Gouverneur. Er werden bij de controle geen onregelmatigheden vastgesteld.

In januari 2018 werd de wapenwet gewijzigd. Deze wet riep onder meer een nieuwe aangifteperiode voor vuurwapens in het leven. Tot eind 2018 werd aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid tot regularisatie aangeboden. De burgers werden hierover via verschillende kanalen (persbericht, website, gemeenten,…) vanuit de politiezone ingelicht.