Reservatiesysteem

De laatste 10 jaar heeft de politie sterk ingezet op gemeenschapsgerichte politiezorg. Eén van deze peilers is ‘externe oriëntering’. Dit staat voor:

De politie staat niet tegenover de samenleving, maar er middenin. Ze is in de maatschappij geïntegreerd. Door die inbedding is ze zich snel en volledig bewust van wat ‘leeft en speelt’ qua veiligheid, criminaliteit en leefbaarheid in de samenleving en past zich daaraan aan. Bij het bepalen van de veiligheids-/politiezorg-prioriteiten houdt ze in het bijzonder rekening met de verwachtingen van de bevolking/gemeenschap(pen).

De politiezone Pajottenland heeft de wijkwerking sterk uitgebouwd en heeft geopteerd om in elke gemeente een wijkkantoor te openen. Breng de politie dichter bij de burger.

Echter staat deze wijkwerking onder zware druk. De terreurdreiging (niveau 3) en aanslagen tegen politiemensen, noodzaakt ons om drastische maatregelen te nemen om onze commissariaten, onze politiemensen en onze bezoekers (u) te beschermen en ervoor te zorgen dat zij in de meest veilige omstandigheden hun werk kunnen doen. We hebben de taak om onze dienstverlening en klantgerichtheid hiermee te verzoenen.

Daarom opteren wij om een ‘reservatiesysteem’ uit te werken. Hierdoor zal elke burger vanop afstand een afspraak kunnen maken met zijn wijkagent of hem vragen bij hem langs te gaan. Dit systeem is ook al van toepassing bij vele huisartsen. Het systeem heeft heel wat voordelen: u maakt uw planning zelf en de wijkagent garandeert voldoende tijd om u te ontmoeten. Geen lange wachttijden meer in de wachtzaal…

Het systeem zal toegankelijk zijn via onze website en via een te downloaden APP op uw Smartphone of Tablet.

In een eerste fase worden de wijkagenten tegen uiterlijk medio 2018 voorzien van een Smartphone.

In een tweede fase moeten we het systeem aankopen en testen. De prospectie is in een finale fase. We verwachten in 2018 van start te kunnen gaan. We zullen hierover dan uitgebreid communiceren aan de burger. Het zal wel nog steeds mogelijk zijn om zonder afspraak u aan te bieden aan het commissariaat, maar dit zal meer gecentraliseerd zijn. Zo garanderen we een maximale veiligheid voor u en voor onze politiemensen.