Resultaten 2014 – 2019 Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme

Cijfergegevens

Bron: DGR/DRI/BIPOL (NVP)

Bron: Basiscijfers PZ – Eigen registratie

Acties

De politiezone wou de meldingsdrempel voor het signaleren van radicalisering verlagen. In 2018 werden de mogelijkheden om een meldpunt radicalisering te creëren via de website van de zone onderzocht. Via het meldpunt zouden burgers verontrustende signalen van radicalisering over mensen uit de buurt op een laagdrempelige manier kunnen doorgeven. Vanuit de politiezone zou dan op een snelle manier een gepaste opvolging worden georganiseerd.

In 2017 volgden de operationele medewerkers de opleiding CoPPRa (theorie + praktijk). Via deze opleiding verworven zij inzicht in de mogelijke dreiging met terroristische aanslagen.

In 2018 werd een ontwerp voor het nieuwe BNIP Satcom Terrorisme uitgewerkt. Dat regelt de coördinatie van de hulpverlening, de crisisbestrijding en het gerechtelijk onderzoek bij een mogelijke terroristische aanslag of gijzeling.