Psychosociaal welzijn

Elke medewerker kan bij een vertrouwenspersoon terecht in geval van psychosociale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Op het vlak van de psychosociale belasting en opvolging werd een contract afgesloten met de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (Mensura). Formele klachten worden bijgevolg behandeld door de externe psychosociale preventieadviseurs.

In het kader van de richtlijn welzijn worden bezoeken afgelegd naar aanleiding van geboortes, langdurige ziekte, arbeidsongevallen en worden uitvaartplechtigheden bijgewoond.

Met de korpsleiding wordt overleg gepleegd en advies gegeven om het welzijn op het werk te bevorderen.