Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Prioriteiten 2020 – 2025

Binnen het Zonaal Veiligheidsplan 2020 – 2025 werden 6 strategische doelstellingen weerhouden. 4 van deze doelstellingen hebben betrekking op “veiligheid en leefbaarheid”, de 2 andere strategische doelstellingen hebben betrekking op de interne werking

Strategische doelstellingen

De effectieve uitvoering van de strategische doelstellingen zal gebeuren aan de hand van actieplannen. Deze worden uitgewerkt binnen een projectgroep.

In een eerste fase zal de registratie van de beleidsuitvoering grondig worden omschreven. Voor de rapportering zal gebruik worden gemaakt van de Galop-toepassing. Daarna zullen de tactische en operationele doelstellingen in detail worden uitgeschreven. De evaluatie en bijsturing van de prioriteiten zal per kwartaal worden opgevolgd. Hiertoe zal binnen de zone een beleidsopvolgingsteam ZVP worden opgericht. Dit team zal bestaan uit de verantwoordelijken voor de verschillende doelstellingen. De prioriteiten binnen de operationele werking worden, afhankelijk van het thema, toevertrouwd aan een specifieke operationele dienst. De interne prioriteiten worden opgevolgd vanuit de directie PLIF.