Prioriteiten 2014 – 2019

Binnen het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017 werden 12 strategische doelstellingen weerhouden. Deze hadden betrekking op 3 delen, gekoppeld aan de korpsorganisatie:

Aan elk onderdeel werden 4 strategische doelstellingen gekoppeld.

De weerhouden doelstellingen werden gekoppeld aan het nieuw personeelsplan en de meerjareninvesterings- en werkingsplan 2014-2019 (BBC). De discussie omtrent de inzet van de nodige capaciteit en middelen werd gevoerd tijdens de Politieraad van 30 september 2013. De definitieve goedkeuring van het ZVP op de Zonale Veiligheidsraad vond plaats op 14 oktober 2013.

In 2017 werden een aantal wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd aan het lopende ZVP, rekening houdende met het nieuwe Nationaal Veiligheidsplan (NVP). De bestaande strategische doelstellingen werden aangepast: