Preventie & Bescherming

De politiezone beschikt sinds 2012 over een eigen Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk. Eén Calog-medewerker niveau B (dienst logistiek) besteedt 15% van haar tijd aan de taak van interne preventieadviseur. Zij wordt hierin bijgestaan door een inspecteur (interventie). Zij hebben een adviserende en controlerende rol naar de korpsleiding toe op het vlak van arbeidsveiligheid. Voor het psychosociale luik is er een beperkte bijstand vanuit de vertrouwenspersonen. Binnen de zone zijn twee vertrouwenspersonen (1 maatschappelijk assistent – 1 inspecteur) actief.

Voor de periode 2014-2018 werd een globaal preventieplan opgesteld. Jaarlijks wordt er, gebaseerd op het globaal preventieplan, een actieplan opgesteld. Daarnaast gebeurt er nog een maandelijkse verslaggeving van de activiteiten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming. De interne preventieadviseur neemt deel aan de vergaderingen van het basisoverlegcomité en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

De verantwoordelijkheid van de interne preventieadviseur strekt zich uit over 7 verschillende welzijnsdomeinen:

  1. Veiligheid op het werk
  2. Bescherming van de gezondheid van de werknemer
  3. Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
  4. Ergonomie
  5. Arbeidshygiëne
  6. Verfraaiing van de werkplaatsen
  7. Intern leefmilieu gekoppeld aan de bovenstaande domeinen