Personeelsverloop

Bij de aanwerving van personeel is de politiezone gebonden aan de regelgeving voor de geïntegreerde politie. Voor het aanwerven van nieuwe personeelsleden werd bijgevolg een beroep gedaan op het systeem van de mobiliteit.

In 2020 werden vijf mobiliteitscycli gepubliceerd. Binnen de politiezone Pajottenland werden in totaal 13 plaatsen opengezet via mobiliteit. Hierop kwamen 7 kandidaten af.

In 2020 verlieten 3 personeelsleden het korps:

  • 1 personeelslid (inspecteur interventie) ging op 1 april 2020 met pensioen
  • 2 personeelsleden hebben gekozen voor een nieuwe uitdaging. Zij maakten mobiliteit binnen de politie:
    • 1 inspecteur interventie vertrok naar de politiezone Dilbeek
    • 1 inspecteur interventie vertrok naar de Federale Politie (Directie Openbare Veiligheid)

In 2020 hebben 2 personeelsleden ons korps vervoegd. Zij werden aangeworven via externe rekrutering (JobPol):

  • 1 medewerker (Consulent PLIF – Teamchef Personeel)
  • 1 medewerker (Assistent – Calltaker)