Personeelsverloop

Bij de aanwerving van personeel is de politiezone gebonden aan de regelgeving voor de geïntegreerde politie. Voor het aanwerven van nieuwe personeelsleden werd bijgevolg een beroep gedaan op het systeem van de mobiliteit.

In 2021 werden vijf mobiliteitscycli gepubliceerd. Binnen de politiezone Pajottenland werden in totaal 17 plaatsen opengezet via mobiliteit. Hierop kwamen 7 kandidaten af.

Bron: Basiscijfers Politiezone – Eigen registratie (Galop)

In 2021 verlieten 6 personeelsleden het korps. Zij gekozen voor een nieuwe uitdaging en maakten mobiliteit binnen de politie:

  • 1 inspecteur interventie vertrok naar de politiezone Antwerpen
  • 2 inspecteurs interventie vertrokken naar de politiezone Ninove
  • 1 inspecteur interventie vertrok naar de politiezone Kouter
  • 1 inspecteur interventie vertrok naar de politiezone Denderleeuw / Haaltert
  • 1 inspecteur interventie vertrok naar de politiezone Brussel-West