Informatie aan de burger

Website

De politiezone wenst dicht bij de bevolking te staan en de nodige aandacht te besteden aan open communicatie. De website vormt dan ook een uitstekend middel om de burger beter te informeren.

Op de website is informatie terug te vinden over de werking, de prioriteiten en de geboekte resultaten van de lokale politie. Verder is er ook praktische informatie raadpleegbaar rond verkeer en preventie. Via de link “Police-on-web” kan online aangifte worden gedaan van een aantal misdrijven (fietsdiefstal, winkeldiefstal, vandalisme en graffiti). Via de link “ecops” kan internetmisbruik worden gemeld.

De website wordt ook permanent aangevuld met actuele informatie. Zo worden bijvoorbeeld maandelijks een aantal snelheidscontroles aangekondigd en wordt een beknopt verslag van de Politieraad gepubliceerd.

 

Persoverzicht

Vanuit de operationele diensten werd dagelijks een persoverzicht opgemaakt. Dit bevatte  een selectie van de meest actuele nieuwsberichten uit de zone van de afgelopen 24 uur.

In 2017 werd een ontwerp van vernieuwde communicatie gelanceerd.

Principes:

– enkel relevante gebeurtenissen voor de burger/media worden nog dagelijks verspreid.

– bepaalde politieacties en resultaten van operaties en evenementen worden aangekondigd

– detailgegevens (data) en statistische gegevens worden op de website geplaatst en met regelmaat bijgewerkt.

– vanuit de politiezone wordt op regelmatige basis duidingsinformatie (tendensen, succesverhalen, realisaties verspreid

Persbabbels.png

Om de globale resultaten van onze werking en acties voor te stellen worden op regelmatige basis persbabbels georganiseerd. Hierop wordt de lokale pers en het bestuur (burgemeesters) uitgenodigd.

 

Infoblad.png

Vanuit de verschillende gemeenten worden op regelmatige basis informatiebladen verspreid aan de inwoners. Hierin wordt steeds de nodige publicatieruimte voorzien voor de politie.

Via het informatieblad wil de politie de bevolking informeren en sensibiliseren.

Er worden systematisch preventietips opgenomen rond bijvoorbeeld verkeersveiligheid en woninginbraak. Ook de openingsuren en contactgegevens van de verschillende diensten worden hierin opgenomen.