Overlast Verkeer

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

De ervaren overlast veroorzaakt door het verkeer kende een lichte daling met 12,78% t.o.v. 2019.

De daling kan in verband gebracht worden met de maatregelen die werden afgekondigd tegen corona: lockdowns, oproepen om zoveel mogelijk van thuis uit te werken en thuis te blijven. Hierdoor was er in 2020 minder verkeer op de weg. Uit de vergelijking met 2019 valt op te merken dat er vooral minder hinder werd gerapporteerd veroorzaakt door inrit/uitritbelemmering, parkeren en verkeersopstoppingen of filevorming. Ook de meldingen van verkeersagressie kenden een daling.