Vaststellingen 2016 – Overlast

1.Hotspots

In 2016 werden er binnen de verschillende hotspots 506 meldingen van overlast geregistreerd. Binnen de hotspot Sint-Kwintens-Lennik, hotspot Herne Centrum en de hotspot Galmaarden Centrum steeg het aantal meldingen in vergelijking met de voorgaande jaren.

EvolOL
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

2. Overlast door voertuigen

In de verschillende hotspots werden 239 meldingen geregistreerd in verband met overlast die wordt veroorzaakt door voertuigen.

OverlastVoertuigen
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

Met betrekking tot lawaai en voertuig gerelateerde overlast en ongepast gebruik van voertuigen werd vooropgesteld om, door een overlast-patrouille van de dienst verkeer, wekelijks gedurende 8 uur repressieve verkeerscontroles uit te voeren in de hotspots. Door een capaciteitsprobleem binnen de verkeersdienst werden er in 2016 45 diensten van 8 uur (360 uur) uitgevoerd. Het toezicht werd, indien mogelijk, uitgevoerd met de politiemotor.

In het eerste kwartaal van 2015 werd ook het deelproject ‘parkeer-preventiekaarten’ (kaarten die als waarschuwing gelden voor foutparkeerders) geïntroduceerd. Dit deelproject werd ook in 2016 verder gezet. In totaal werden er 240 parkeerpreventiekaarten gebruikt. Verder werden er ook 61 PV’s opgesteld (in 2015: 114), waren er 535 onmiddellijke inningen (in 2015: 601) en 187 PV van Waarschuwing (in 2015: 169). Ook hier volgt het LIK het fenomeen op in de tien zonale hotspots en brengt hierover verslag uit aan de projectleider ‘Overlast’ en het diensthoofd verkeer zodat de evolutie van deze overlastvorm continu kan worden opgevolgd.

 

3. Overlast door personen

In de verschillende hotspots werden 182 meldingen geregistreerd in verband met overlast die wordt veroorzaakt door personen.

OverlastPersonen
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

4. Overlast door lawaai

In 2016 werden 73 meldingen geregistreerd in verband met overlast die wordt veroorzaakt door lawaai.

OverlastLawaai
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

5. Overlast door loslopende dieren

In 2016 werden er 569 incidenten met dieren vastgesteld. In 2015 waren dit er 344. Het aantal meldingen van loslopende dieren blijft stijgen (stijging met 65% tov 2015).