Acties 2016 – Overlast

Hotspots

In het kader van de strijd tegen overlast werden tien zonale hotspots gedetecteerd.

7 hotspots zijn ‘actieve hotspots’ en drie zijn ‘passieve hotspots’.

De 7 actieve hotspots van 2016 waren :

  • Sint Kwintens Lennik (sporthal, van Frans Devoghellaan tot Kerkveldweg, kruispunt Frans Van der Steenstraat tot Illingenstraat, Illingenstraat van Ten Broek tot Frans Van der Steenstraat, kruispunt Karel Keymolenstraat en Krommestraat)
  • Eizeringen (kruispunt Assesteenweg en Molenstraat, Galgestraat van Karenbergstraat tot Ninoofsesteenweg, Ninoofsesteenweg van Hunselveld tot Galgestraat)
  • Gooik centrum (Edingsesteenweg van Heuvelstraat tot Honingenveldstraat, Monseigneur Abbeloosstraat ter hoogte van huisnummer 26, kruispunt Terlostraat en Loveldstraat)
  • Herne centrum (Edingsesteenweg van Hernebosstraat tot het centrum, kruispunt Lindestraat tot Rankhove, Ninoofsesteenweg van Aubrakendries tot Hernebosstraat, kruispunt Rendries en Klein-Breemstraat, kruispunt Scherpstraat en Imbeekstraat)
  • Galmaarden centrum (kruispunt Hollebeekstraat en Avondvrede, Kapellestraat ter hoogte van garage Frans Buyl, kruispunt Stationstraat en Hazendries, kruispunt Tassenierstraat en Avondvrede, kruispunt Vianebaan en Werfstraat)
  • Leerbeek ((Edingsesteenweg van kruispunt Kattestraat tot kruispunt Groeningenveldstraat , Ninoofsesteenweg van kruispunt Kattestraat tot kruispunt Kwadebeekstraat en kruispunt Winnepenninckxstraat en Kerkveldstraat)
  • Kestergat (kruispunten Kestergat, Kestersesteenweg, Lossestraat en Ninoofsesteenweg)

Overlast door voertuigen

In mei 2016 werd een intensieve publieke campagne gehouden om de bestuurders binnen onze politiezone te sensibiliseren omtrent hun parkeergedrag en lawaaioverlast. Meer info omtrent deze campagne vindt u hier.

Overlast door personen

In verband met storend gedrag veroorzaakt door personen werden in 2016 de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • De zonale monitoren geweldsbeheersing hebben tijdens elke opleiding geweldsbeheersing specifiek aandacht besteed aan de praktische politionele aanpak van storend gedrag veroorzaakt door personen.
  • Het Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) volde het fenomeen continu op in de zonale hot spots en bracht hierover op regelmatige basis verslag uit aan de projectleider ‘Overlast’. Hierdoor werd de evolutie van deze overlastvorm gedurende het hele jaar zichtbaar.

Overlast door lawaai

In 2016 werd het voorstel gelanceerd om een combitaks in te voeren voor de overbrenging van overlast veroorzakende personen. Om deze taks te kunnen invoeren moest het algemeen politiereglement worden aangepast.

Overlast door loslopende dieren

In de aanpak van de overlast door loslopende dieren werd een zonale dierenvanger aangesteld via het dierenasiel FSPCA Heikruis. In 2015 stopten zij hun activiteiten. Momenteel loopt een gedeeltelijke samenwerking met het dierenasiel Ninove (Denderwindeke).

Aan de verschillende gemeenten van de zone werd het voorstel gedaan om een aantal aanpassingen door te voeren in het GAS-regelment. Zo werd een voorstel gelanceerd om een “kentekenplaat” op de afsluitingen te plaatsen.  Op die manier kan de identiteit van de eigenaar vlot worden achterhaald. Daarnaast werd ook een voorstel gedaan om een reglement goed te keuren voor het invoeren van een belasting voor tussenkomsten van de politiezone (combitaks).