Nieuw politiegebouw

De politiezone kampt gedurende verschillende jaren met een huisvestingsproblematiek. In het gebouw in Kester (101) zijn er sinds jaren vocht – en waterafvoerproblemen.

In 2011 kwamen in Kester (Bruneaustraat) een aantal oude rijkswachtlogementen vrij te staan. Door de extra vrijgekomen ruimte werd beslist om het merendeel van de operationele en administratieve diensten te verhuizen naar de verschillende woningen.

De Federale regering zal op termijn alle oude rijkswachtlogementen verkopen. De politieraad heeft in zitting van 31 maart 2014 beslist om de woningen niet aan te kopen en over te gaan bouw van een nieuw politiehuis.  Na een grondig locatieonderzoek werd beslist een centrale politiepost op te richten langs de Edingsesteenweg te Gooik (Kester) nabij het kruispunt met de Bruneaustraat en de Langestraat.

Bij Koninklijk Besluit van 2 december 2015 werd een machtiging gegeven tot hoogdringende onteigening ten algemene nutte met onmiddellijke ingebruikname. Hierdoor werd de politieraad van de politiezone Pajottenland gemachtigd om het perceel langs de Edingsesteenweg in Kester te onteigenen, met het oog op de realisatie van een nieuw politiecommissariaat

De politieraad van 21 maart 2016 heeft na onderzoek van de offertes de opdracht tot de bouw van het nieuwe politiehuis toegewezen aan de firma PEREMANS N.V uit Halle.

In het kader van de uitvoering van het Koninklijk Besluit van onteigening heeft de vrederechter op 15 september 2017 een bevelschrift uitgesproken omtrent de inbezitstelling van de onteigende goederen. Hierbij wordt de politieraad van de PZ Pajottenland officieel in het bezit gesteld van de grond voor de bouw van het politiehuis.

Op 27 augustus 2018 werd een omgevingsvergunning afgeleverd door de gemeente Gooik. Er werd een beroep ingesteld tegen het collegebesluit van de gemeente Gooik. Ondertussen kunnen wij u melden dat de Deputatie op 7 februari 2019 positief advies heeft verleend en de omgevingsvergunning voorwaardelijk heeft verleend.

Een overzicht en de meest actuele info over dit project vindt u hier.