Misdrijven tegen de lichamelijke integriteit

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit kende een daling met 27,45% t.o.v. 2019.

Een daling van het geweld buiten de familie en op openbare plaatsen kan worden toegeschreven aan de pandemie. Door de lockdowns, sluiting van scholen en horeca, verplaatsings- en samenscholingsverboden viel het openbare leven zo goed als stil.

De daling van de cijfers omtrent het geweld binnen de familie stemt niet overeen met de ervaring en vaststellingen van onze gespecialiseerde medewerkers op het terrein. Zij rapporteren eerder een sterke toename van het intrafamiliaal geweld ten gevolge van de coronacrisis en de lockdowns.

Klik hier voor extra toelichting omtrent het intrafamiliaal geweld op basis van de gedetailleerde analyse op het niveau van de dienst Jeugd & Gezin.