Vaststellingen 2016 – Intrafamiliaal geweld

In 2016 werden er 507 feiten van intrafamiliaal geweld geregistreerd.

EvolutieIFG16
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

Het merendeel van de feiten betrof een vorm van psychisch geweld (302 feiten). De overige feiten betroffen problemen inzake de omgangsregeling (110 feiten) en fysiek geweld (95 feiten).

VormenIFG
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

In de meeste gevallen, namelijk bij 240 feiten speelt het geweld zich af tussen ex-partners. 149 feiten betreffen feiten tussen partners en bij 79 feiten zijn descendenten betrokken.

Het aantal feiten is nagenoeg stabiel gebleven ten opzichte van 2015 (503). Opvallend is de vaststelling dat het aantal feiten van fysiek geweld met 21,49% is gedaald ten opzichte van 2015, het aantal politie-interventies nam daarentegen wel toe met 10,48%.

Wanneer we de feiten opdelen volgens gemeente zien we dat er zich binnen de gemeenten Galmaarden (134), Gooik (140) en Lennik (121) het meeste feiten voordoen.

IFGGemeente.png
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie