Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Infrastructuur

1. Politieposten

De diensten van de lokale politie zitten verspreid over verschillende locaties. Het gebouw “Bruneaustraat 101” en het gebouw in de Alfred Algoetstraat in Lennik is eigendom van de politiezone. De andere gebouwen worden gehuurd. De huurprijs voor de huurwoningen in Kester bedraagt op jaarbasis € 18 209,16 euro.

Politieposten

2. Wijkposten

De lokale politie Pajottenland beschikt in het totaal over 6 wijkposten. Om de bereikbaarheid van de wijkinspecteurs te vergroten, wordt er gewerkt met 2 wijksectoren die elk het grondgebied van 3 gemeenten beslaan.

Wijksector Gooik/Lennik/Pepingen

  • Wijk Gooik: Bruneaustraat 101 – 1755 Kester (eigendom politiezone)
  • Wijk Lennik: Alfred Algoetstraat 31 – 1750 Lennik (4 800 euro / jaar)
  • Wijk Pepingen: Ninoofsesteenweg 114 – 1670 Pepingen (6 150 euro / jaar)

Wijksector Galmaarden/Herne/Bever

  • Wijk Galmaarden: Kammeersweg 8 – 1570 Galmaarden (8 400 euro / jaar)
  • Wijk Herne: Centrum 15 – 1540 Herne (ter beschikking gesteld door de Kerkraad van de parochie Herne)
  • Wijk Bever: Plaats 10 – 1570 Bever (1 500 euro / jaar) + garage ( 360 euro)

3. Project “nieuwbouw”

De politiezone kampt gedurende verschillende jaren met een huisvestingsproblematiek. In het gebouw in Kester (101) zijn er sinds jaren vocht – en waterafvoerproblemen.

In 2011 kwamen in Kester (Bruneaustraat) een aantal oude rijkswachtlogementen vrij te staan. Door de extra vrijgekomen ruimte werd beslist om het merendeel van de operationele en administratieve diensten te verhuizen naar de verschillende woningen. De Federale regering zal op termijn alle oude rijkswachtlogementen verkopen. De politieraad heeft in zitting van 31 maart 2014 beslist om de woningen niet aan te kopen en over te gaan bouw van een nieuw politiehuis.  Na een grondig locatieonderzoek beslist een centrale politiepost op te richten langs de Edingsesteenweg te Gooik (Kester) nabij het kruispunt met de Bruneaustraat en de Langestraat.

Bij Koninklijk Besluit van 2 december 2015 werd een machtiging gegeven tot hoogdringende onteigening ten algemene nutte met onmiddellijke ingebruikname. Hierdoor werd de politieraad van de politiezone Pajottenland gemachtigd om het perceel langs de Edingsesteenweg in Kester te onteigenen, met het oog op de realisatie van een nieuw politiecommissariaat.

De politieraad van 21 maart 2016 heeft na onderzoek van de offertes de opdracht tot de bouw van het nieuwe politiehuis toegewezen aan de firma PEREMANS N.V. uit Halle.

In het kader van de uitvoering van het Koninklijk Besluit van onteigening heeft de vrederechter op 15 september 2017 een bevelschrift uitgesproken omtrent de inbezitstelling van de onteigende goederen. Hierbij wordt de politieraad van de PZ Pajottenland officieel in het bezit gesteld van de grond voor de bouw van het politiehuis.

Het volledige bouwdossier en de meest actuele informatie is hier raadpleegbaar.