Informatica

De politiezone beschikt over 65 werkstations die verbonden zijn met het netwerk van de politie.

Er worden bijkomend 30 laptops en 8 gewone werkstations ter beschikking gesteld van het personeel, die allen toegang hebben tot het internet.

Voorts wordt er ook ingezet op het gebruik van tablets voor het raadplegen van operationele informatie op terrein.

Het netwerk draait op een aantal servers. In 2017 heeft de politiezone zwaar geïnvesteerd in de vernieuwing van haar serverpark, die het toelaat om een aantal servers te virtualiseren.

Beschrijving van de servers:

  • 1 dedicated server voor het digitaal bewaren van alle processen-verbaal.
  • 1 dedicated server voor ons intranet alsook voor het opstellen van schetsen (bv. naar aanleiding van een verkeersongeval) en het maken van carthografische analyses in het kader van de criminaliteitsbestrijding, ongevallen, opvolgen van hotspots, e.d.
  • 1 dedicated server voor het bijhouden van onze boekhouding. Deze wordt op korte termijn vervangen door een hosted oplossing.
  • 1 gevirtualiseerde server voor registreren van het personeelsdossier in de ruime zin van het woord.
  • 1 gevirtualiseerde mailserver. Deze wordt op korte termijn volledig vervangen door een hosted oplossing bij de Federale Politie via de Kanselarij van de Eerste Minister.
  • 1 gevirtualiseerde fileserver waarop alle (persoonlijke) bestanden worden op gestockeerd.
  • 2 gevirtualiseerde servers voor het politie-netwerk.

In 2017 wijzigden de e-mailadressen van de verschillende diensten binnen de politiezone Pajottenland. Deze wijzigingen vormen een belangrijke stap in de verdere digitalisering binnen de zone.