GSM – Gebruik

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal verkeersinbreuken met betrekking tot het GSM-gebruik tijdens het rijden kende een sterke stijging met 103,42% t.o.v. 2020.

Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda binnen de politiezone. Afleiding achter het stuur wordt aanzien als de nieuwe ‘killer’ in het verkeer. Zo leidt het bedienen van gsm of tablet aan het stuur tot gevaarlijke situaties en verhoogt het risico op een ongeval aanzienlijk. Daarom werd dit item  opgenomen  als  een  aandachtspunt  binnen  het  zonaal veiligheidsplan. De dienst verkeer werd versterkt waardoor ze meer en gerichtere verkeersacties konden organiseren. Ook vanuit het Parket en de provincie werd hier de nodige aandacht aan geschonken door het opzetten van provinciaal gecoördineerde controles. Tijdens de actieweek “killers in het verkeer” werd binnen de zone, nog meer dan anders, gecontroleerd op het gebruik van gsm’s achter het stuur. Vanuit het parket Halle-Vilvoorde werd er bovendien naar gestreefd om naar aanleiding hiervan themazittingen  te houden voor de overtreders die een inbreuk.