Geweld binnen de familie

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Om de beeldvorming in het kader van intrafamiliaal geweld te verbeteren wordt binnen de zone een specifieke analysemethode gehanteerd. Hiervoor worden gegevens manueel uit ISLP (informaticasysteem lokale politie) gehaald. Niet enkel de PV’s, maar ook de interventies en meldingen werden in kaart gebracht. Ook de problematische omgangssituaties worden mee opgenomen in de analyse.