Financiële middelen

 Uitgaven


Ontvangsten

Overdrachten

De overdrachten vormen de belangrijkste bron van inkomsten.