Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Financiële middelen

1. Inkomsten

Het overgrote deel van de financiële middelen van de zone komt van de 6 gemeenten die deel uitmaken van de zone en van verschillende toelagen vanuit de hogere overheid.

De ontvangsten van de politiezone Pajottenland bedroegen 6 767 740,84 euro in 2016.

Deze waren afkomstig van:

 • federale toelagen, namelijk 2 617 434,06 euro
 • gemeentelijke dotatie, namelijk 3 844 690,46 euro
 • andere, namelijk 19 073,41 euro
 • vorige dienstjaren 286 542,91 euro

 Er is een overschot van 346 617,87 euro op de begroting van 2016. Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016 bedraagt 1 702 221,95 euro.

Ontvangsten2016

2. Gemeentelijke dotatie

De verdeelsleutel voor de bijdragen van de 6 gemeenten werd als volgt bepaald:

 • Bever: 4,42 % (170 085,26)
 • Galmaarden: 19,97 % (767.773,15)
 • Gooik: 21,99 % (845 520,48)
 • Herne: 17,73 % (681 463,70)
 • Lennik: 24,57 % (944 628,91)
 • Pepingen: 11,32 % (435 218,96)

GemeentelijkeToelagen

 

3. Verkeersveiligheidsfonds

Sinds 2008 bestaat het verkeersveiligheidsfonds uit 2 schijven. De 1e schijf is een recurrent trekkingsrecht uit het fonds voor de politiezones en de federale politie. De zones ontvangen voortaan elk jaar het geïndexeerd bedrag dat ze in 2007 ontvingen. De tweede schijf bestaat normaliter uit bijkomende middelen van het verkeersveiligheidsfonds. Sinds enkele jaren wordt dit supplement door de federale overheid niet verdeeld.

In 2016 kreeg het korps voor de 12de keer fondsen uit het verkeersveiligheidsfonds voor een totaal van € 304 354,53.

 

4. Uitgaven

De uitgaven binnen de gewone dienst gingen naar:

 • personeelskosten: 5 159 149,74 euro (77,50%)
 • werkingskosten: 629 895,62 euro (9,46%)
 • schuld: 75 705,55 euro (1,14%)
 • overdrachten: 5 039,58 euro (0,08%)
 • vorige dienstjaren: 551 332,48 euro (8,28%)
 • overboekingen: 48 814,56 euro (0,73%)
 • overboekingen naar gewoon reservefonds: 186 888 euro (2,81%)

De uitgaven bedroegen in 2016 een totaal van 6 421 122,97 euro.

Uitgaven2016

 

5. Personeelskosten

Het overgrote deel van de gewone uitgaven bedroeg personeelskosten. Deze uitgaven gingen onder andere uit naar:

 • Bezoldigingen: 2 918 223 euro (2 514 733,83 euro voor het operationeel personeel en 403 489,17 euro voor het administratief en logistiek personeel)
 • Uitbetaling van vakantiegeld: 219 897,50 euro (185 037,21 euro voor het operationeel personeel en 34 860,29 euro voor het administratief en logistiek personeel)
 • Uitbetaling van weekend-, nacht- en overuren: 488 592,20 euro (469 613,99 euro voor het operationeel personeel en 18 978,21 euro voor het administratief en logistiek personeel)
 • Uitbetaling van andere vergoedingen: 64 842,32 euro (62 355,91 euro voor het operationeel personeel en 2 468,41 euro voor het administratief en logistiek personeel)

 

6. Investeringen

De vastgelegde uitgaven binnen de buitengewone dienst (investeringen):

 • Aankoop niet bebouwde grond: 382 560 euro
 • Aankoop bureaumeubilair: 5 707,70 euro
 • Aankoop reproductiemateriaal: 6 498,96 euro
 • Aankoop informaticamaterieel: 19 794,22 euro
 • Aankoop voertuigen: 69 107,46 euro
 • Aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting: 13 633,06 euro

 

Investeringen2016