Ergonomie

De interne preventieadviseur volgde een opleiding ergonomie. Indien medewerkers medische problemen (bv. rugproblemen) aanbrengen worden met de arbeidsgeneesheer de nodige afspraken gemaakt. Deze medewerkers worden, na een positief advies van de korpschef, in de mate van het mogelijke (budget) geholpen. Zo werden er bijvoorbeeld aangepaste stoelen en beeldschermen voorzien. Er werden preventietips verspreid met instructies voor het correct instellen van de bureaustoelen.