Duidelijke richtlijnen

1. Nieuwe richtlijnen

Binnen de zone werden er interne vormingsmomenten in het leven geroepen. Deze worden onder meer ingeschakeld om nieuwe richtlijnen te verduidelijken. In de eerste 9 maanden van 2018 werden er nog geen nieuwe richtlijnen uitgevaardigd. Er zijn wel een aantal richtlijnen in opmaak (2018-01: Mobiel werken, 2018-02: Register van vrijheidsberoving (goedgekeurd op 18.10.2018), 2018-03: dragen van onderscheidingstekens – 2018-04: geesteszieken).

2. Deelname initiatieven ARRO-niveau
Op het niveau van het arrondissement werd initiatief genomen om een werkgroep op te richten die richtlijnen gaat vertalen naar stroomschema’s. Er wordt binnen SharePoint ook ruimte gecreëerd waarbinnen iedereen zijn interne richtlijnen kan publiceren.

3. Online reservatiesysteem

Vanaf 01.01.2019 neemt de politiezone een nieuw boekingssysteem in gebruik. In 2018 werden er intern een aantal medewerkers aangeduid om dit project te testen. De testperiode loopt momenteel nog. Via dit systeem zal de burger online via een eenvoudige en overzichtelijke manier, een afspraak kunnen maken met zijn wijkinspecteur. Verder kan de burger via dit systeem ook een afspraak kunnen maken met de verantwoordelijke van de dienst wapens.