Drugs – 2020

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “drugs” kende een stijging met 37,14% t.o.v. 2019.

De stijging van de cijfers situeert zich in hoofdzaak bij de inbreuken rond handel en fabricatie. Ten gevolge van de coronacrisis werden er meer controles uitgevoerd in de openbare ruimte. Doordat mensen meer thuis waren, hadden ze ook meer zicht op wat er zich in hun buurt afspeelde. Ook binnen de zone nam de expertise bij de medewerkers op het terrein toe. Meer controles hebben geleid tot de vaststelling van meer drugsfeiten.

Situering op arrondissementeel niveau

De arrondissementele graad bedraagt 4. Dit wel zeggen dat er binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2020, 4 feiten werden geregistreerd per 1.000 inwoners. Op het niveau van de politiezone werd er 1 feit per 1.000 inwoners geregistreerd.