Drugs – 2021

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “drugs” kende een stijging met 13% t.o.v. 2020.

Situering op arrondissementeel niveau

De arrondissementele graad bedraagt 4. Dit wel zeggen dat er binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2020, 4 feiten werden geregistreerd per 1.000 inwoners. Op het niveau van de politiezone werd er 1 feit per 1.000 inwoners geregistreerd.