Drugs – 2020

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “drugs” kende een stijging met 37,14% t.o.v. 2019.

De stijging van de cijfers kan grotendeels worden toegeschreven aan de coronacrisis. Er werden meer controles uitgevoerd in de openbare ruimte. Doordat mensen meer thuis waren, hadden ze ook meer zicht op wat er zich in hun buurt afspeelde. Hierdoor konden dus meer drugsfeiten worden vastgesteld.