Doelstellingen – Wapenhandel

2017

De al dan niet uitvoering van een project ter voorkoming van wapendiefstal en –zwendel zal in een latere fase beslist worden op basis van de resultaten van een onaangekondigde controle bij één van de grote wapenverzamelaars.