Doelstellingen – Wapenhandel

2016

Het fenomeen wapenhandel was geen doelstelling binnen het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2017.

Wapenhandel2016
 Bron: Criminaliteitsbarometer 2014 – 2016

2017

Bij de aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016 – 2019 werd deze problematiek wel opgenomen als prioriteit.

Doelstelling:

De al dan niet uitvoering van een project ter voorkoming van wapendiefstal en –zwendel zal in een latere fase beslist worden op basis van de resultaten van een onaangekondigde controle bij één van de grote wapenverzamelaars.