Doelstellingen – Verkeer

2016

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij in de periode 2014 – 2017 bij tot het bevorderen van de objectieve verkeersveiligheid in het Pajottenland door het totaal aantal verkeersongevallen te stabiliseren tot op het niveau van 2009 – 2012, met een bijzondere aandacht om de gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij te verminderen.

Routinematige aanpak van de snelheid en alcoholgebruik in het verkeer, de aanpak van de vluchtmisdrijven, een grondiger analyse van de oorzaken van de ongevallen en een gedegen beeldvorming van de mobiliteit staan hierbij centraal.

2017

Als partner in de veiligheidsketen dragen wij tot het bevorderen van de objectieve verkeersveiligheid in het Pajottenland door:

  • tegen 2020 bij een stabiel aantal verkeersongevallen op jaarbasis, deze ten gevolge van snelheid onder de 12% te brengen, en deze ten gevolge van alcohol onder de 7%
  • een bijzondere aandacht zal gaan naar om de gevolgen voor de slachtoffers en de maatschappij te beperken door grondig onderzoek naar vluchtmisdrijven waarbij een ophelderingsgraad van meer dan 40% wordt nagestreefd
  • de overlast door het Verkeer in de regio, en in bijzonder de overlast veroorzaakt door vrachtvervoer in de woonkernen, zal tegen 2020 significant moeten afgenomen zijn