Lokale politie pajottenland - Digitaal jaarverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Doelstellingen – Leefmilieu

2017

Tegen 2020 is het aantal gekende sluikstortplaatsen in de politiezone verminderd en is de ervaren overlast door de bevolking terzake sterk afgenomen.

Inzake sluikstort en zwerfvuil zal een beperkt project worden opgestart binnen maximum 2 gemeenten van de politiezone (capaciteitsgebrek).