Doelstellingen – Leefmilieu

2016

Dit fenomeen was geen doelstelling in het Zonaal Veiligheidsplan 2014 – 2019.

Het aantal meldingen op het grondgebied van de politiezone was daarentegen wel in stijgende lijn.

Overlast2016_Crim
Bron: Criminaliteitsbarometer 2014 – 2016

In de periode 2014 – 2016 werden twee medewerkers opgeleid als milieuhandhaver.

 

2017

Bij de aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016 – 2019 werd deze problematiek wel opgenomen als prioriteit.

Tegen 2020 is het aantal gekende sluikstortplaatsen in de politiezone verminderd en is de ervaren overlast door de bevolking ter zake sterk afgenomen.

Inzake sluikstort en zwerfvuil zal een beperkt project worden opgestart binnen maximum 2 gemeenten van de politiezone (capaciteitsgebrek).