Doelstellingen – Sociale en fiscale fraude

2018

De politiezone zal de procedure voor reactief onderzoek stroomlijnen bij domiciliefraude.