Dienst Informatica

Deze dienst bestaat uit 1 technisch beheerder en 1 functioneel beheerder.

Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de werking van de informaticasystemen binnen de zone.

In nauwe samenwerking met het LRIC staan zij ook in voor de technische en functionele ontwikkeling van digitale politiesystemen.