Vaststellingen 2016 – Diefstallen met braak

Binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde is het aantal woninginbraken sinds 2014 in dalende lijn. Voor 2016 ten opzichte van 2015 gaat het om een afname met -18,3%. Zowel het aantal voltooide inbraken (-17,9%), als het aantal geregistreerde pogingen (-18,9%) is afgenomen.

Ondanks de vele inspanningen die in de politiezone worden geleverd in de strijd tegen woninginbraken zet deze trend zich niet door binnen de PZ Pajottenland. Het aantal diefstallen met braak in woningen is in 2016 immers gestegen met 22,23 % ten opzichte van 2015. In totaal tellen we 352 inbraken, waarvan 179 voltooide inbraken en 173 pogingen.

Evolutie
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie

 

Opmerkelijk voor 2016 is dat er 47 feiten werden gepleegd in de aanhorigheden van woningen (garage, schuur,…). Dit aantal ligt hoger in vergelijk met de andere politiezones binnen het arrondissement. Er werden ook 10 feiten gepleegd in horecazaken. Het betrof hier voornamelijk sportkantines. Daarnaast werden er 7 feiten geregistreerd op bouwwerven.

In de politiezone kennen drie gemeenten een stijging ten opzichte van 2015. De gemeente Herne is met 96 van de 352 feiten (27,27%) de koploper. Binnen de gemeente Herne werd een opmerkelijke stijging (+ 74,5%) van het aantal feiten vastgesteld in vergelijking met 2015 (55 feiten). Ook binnen de gemeenten Galmaarden (+48,78%) en Gooik (+35%) kon een stijging worden gedetecteerd. In de gemeenten Bever en Pepingen werden het minst feiten geregistreerd.

Diefstallen-Verdelingpergemeente
Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie