Diefstal met geweld

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal diefstallen met geweld kende een opmerkelijke stijging met 160% t.o.v. 2019.

Omdat de absolute cijfers relatief laag zijn, geeft een stijging met 8 feiten onmiddellijk een hoog stijgingspercentages weer. 4 van de 12 feiten betrof een poging tot diefstal die niet kon worden voltooid.