Diefstal met geweld

Overzicht

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal diefstallen met geweld kende een opmerkelijke daling met 76,92% t.o.v. 2020.