Cybercriminaliteit – 2021

Overzicht

Cybercrime in strikte zin

Onder cybercrime in strikte zin worden die strafbare gedragingen verstaan die niet zonder tussenkomst of gebruik van ICT gepleegd kunnen worden.

Voorbeelden: Sabotage, hacking, phising, betaalkaartfraude, …

Cybercrime in ruime zin

Onder cybercrime in ruime zin worden die strafbare gedragingen verstaan die met behulp van of via ICT worden uitgevoerd.

Voorbeelden: Oplichting, cyberbelaging,…

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “cybercriminaliteit” kende een stijging met 34,03% t.o.v. 2020.

Situering op arrondissementeel niveau

De arrondissementele graad bedraagt 8. Dit wel zeggen dat er binnen het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2020, 8 feiten werden geregistreerd per 1.000 inwoners. Op het niveau van de politiezone werden er 5 feiten per 1.000 inwoners geregistreerd.