Cybercriminaliteit – 2020

Overzicht

Cybercrime in strikte zin

Onder cybercrime in strikte zin worden die strafbare gedragingen verstaan die niet zonder tussenkomst of gebruik van ICT gepleegd kunnen worden.

Voorbeelden: Sabotagen, hacking, phising,…

Cybercrime in ruime zin

Onder cybercrime in ruime zin worden die strafbare gedragingen verstaan die met behulp van of via ICT worden uitgevoerd.

Voorbeelden: Oplichting, cyberbelaging,…

Oorzaken & Verklaringen

Het aantal inbreuken “cybercriminaliteit” kende een stijging met 42,75% t.o.v. 2019.

In de strijd tegen cybercriminaliteit werd vanuit de zone in 2020 de focus gelegd op het sensibiliseren van de bevolking. Via de zonale website en de gemeentelijke infobladen werden op regelmatige basis algemene preventietips verspreid. Daarbij werd opgeroepen om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie, na het in aanraking te zijn gekomen met computercriminaliteit.

Ook de coronapandemie heeft op haar beurt dan weer geleid tot nieuwe vormen en een stijging van cybercriminaliteit. Oplichters maken niet enkel misbruik van de heersende angst en onzekerheid, maar ook van de grote bereidheid bij de bevolking om goede doelen te steunen. Ook het verplichte telewerk heeft extra kansen geboden aan cybercriminelen. Door de sluiting van de winkels werden meer online aankopen gedaan. Ook dit heeft geleid tot meer internetfraude.