Competentie medewerkers

1. Opleidingen

Sandra Hutsebaut werd aangeduid als opleidingsmanager in de PZ. Zij dient te waken over de afstemming tussen evaluatie en planning. Zij heeft ook een signaalfunctie naar de opvolging van de baremische uren. Wanneer het aantal uren niet worden bereikt dient zij dit sneller door te geven aan de diensthoofden.
Er moet meer projectmatig worden gewerkt. Het gebruik van nieuwe technologieën moet worden uitgelegd tijdens de interne opleidingen.

2. Digitale bibliotheek

Relevante informatie die wordt bekomen na het volgen van opleidingen/studiedagen wordt aan alle medewerkers ter beschikking gesteld via de digitale bibliotheek.

3. Evaluatie- en planningsgesprekken

In 2018 werd een eerste aanzet gegeven om de evaluatie- en planningsgesprekken anders te gaan invullen. Van de diensthoofden wordt verwacht dat zij meer constructieve gesprekken aangaan met hun medewerkers. De planningsgesprekken vormen de manier om het individueel opleidingstraject voor de medewerker uit te werken.