Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Camerabeleidsplan

De politie ziet meer en beter

Camera’s helpen de politie in de uitvoering  van hun taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie. Camera’s zijn dus niet enkel om bewijzen te verzamelen nadat een misdrijf is gepleegd, maar kunnen ook ingezet worden bij een grote volkstoeloop of plaatsen waar de openbare orde dreigt te worden verstoord. Je zet echter niet zomaar overal camera’s – gelukkig maar.

De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, gekend als “de camerawet” is van toepassing op de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s met het oog op bewaking en toezicht. (Uitzonderingen zijn de camera’s in functie van de voetbalwet en van de CAO nr. 68).

Als particulier kan je ook gebruik maken van camera’s. Echter zijn er enkele spelregels te volgen. Zie hiervoor onze fiche “Ik wens een camera te plaatsen”.

De politiezone en de gemeenten zetten meer en meer in op camerabewaking. Het helpt hen in het verzekeren van de veiligheid, preventie, bestrijding van sluitstort, overlast, verkeersveiligheid (ANPR), …

Om al deze camera’s op een efficiënte wijze te beheren, te bekijken, te analyseren en bij te sturen heeft de politiezone gekozen om een centraal Video Management Systeem (VMS) aan te kopen. Dit laat toe om enerzijds in real time beelden te bekijken en anderzijds beelden op te slaan en te analyseren. Meer en meer verplicht de wetgever ons om zaken op te nemen en te bewaren (verhoor minderjarigen, Salduz, ...)

Tenslotte zet de zone sterk in op de veiligheid van haar eigen personeel en voorziet ook hier in een permanent cameraschild.

Het beheer en de analyse van VMS is een taak voor de nieuwe opgerichte cel:  Lokaal Informatie en Communicatie Centrum (LICC).

Video Management Systeem

Dit systeem wordt eind 2017 besteld en zal operationeel zijn in de eerste helft van 2018. De installatie van het systeem gaat gepaard met een geraamde investering van € 45 000 en een geraamde jaarlijkse maintenance van € 5 000.

Welke camera’s worden op dit systeem geschakeld?

1. Sluikstort- en overlastcamera

Het Politiecollege gaf op 2 juni 2017 de toestemming om een verplaatsbare bewakingscamera aan te kopen.

De camera zal enerzijds worden aangewend voor de aanpak van het sluikstorten in de zone. Het thema leefmilieu werd als prioriteit opgenomen bij de aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016 – 2019. De aanpak van de sluikstortproblematiek zal in 2017 gebeuren door middel van een actieplan. Door middel van het gebruik van de camera moet het mogelijk zijn om de locaties waar sluikstort frequent voorkomt in kaart te brengen.

Anderzijds zal de camera ook ingezet worden als ondersteuning bij de observatie van bepaalde locaties in het kader van de overlastproblematiek (hangjongeren, uitgaansgelegenheden,…).

De totale kostprijs van deze camera bedraagt € 6 996,64.

2. Automatische nummerplaatherkenning (ANPR)

ANPR laat toe om via vooraf ingeladen lijsten hits te genereren. Als je rijdt zonder verzekering, technische schouwing, verval recht tot sturen, geseind voertuig, … dan wordt je door onze ANPR gezien. De ploegen hebben tablets mee op patrouille die in real time hits krijgen van het ANPR-systeem.

Op de politieraad van 17.11.2014 werd de aankoop van een vaste ANPR goedgekeurd. Deze werden op verschillende locaties opgehangen en zijn sinds 2016 operationeel. De hits die het systeem heeft gegenereerd hebben al tot positieve resultaten geleid voor zowel onze politiezone als voor externe politiezones die onze hits raadplegen. In 2016 werden er, in de periode september – december, 715 opzoekingen verricht. In 2017 werden er voor de periode januari – augustus reeds 1 252 opzoekingen uitgevoerd. Dit betrof zowel bevragingen op vraag van externe politiediensten, als bevragingen door de eigen diensten (recherche, LIK,…).

Momenteel zijn er onderhandelingen met de Vlaamse Overheid om bijkomende ANPR’s te plaatsen.

Tevens werkt de federale politie aan een nationaal ANPR-systeem.

Tenslotte zullen we in het federaal systeem instappen van mobiele ANPR. We zullen in onze zone investeren in een anoniem voertuig met mobiele ANPR die ook gekoppeld wordt aan het VMS-systeem. De begroting raamt deze investering op € 70 000. We verwachten deze operationeel te kunnen inzetten in de tweede helft van 2018.

3. Salduz-camera’s

De nieuwe Salduz-bis-wet (26.11.2016) vraagt de politiezones om de verhoren op te nemen en te bewaren. Dit vooral ter vrijwaring van de rechten van verdediging.

4. Camera’s bewaking cellencomplexen (KB 14/9/2007)

5. Camera’s bewaking nieuw politiehuis

6. Camera’s aangeschaft door de gemeenten

%d bloggers liken dit: