Bestuur

Politiecollege

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de verschillende gemeenten die de meergemeentezone vormen.

Politieraad

De politieraad bestuurt de lokale politie. Het aantal leden van de politieraad wordt bepaald op basis van het totale bevolkingsaantal van elke gemeente. Voor onze zone zijn dit 17 politieraadsleden, die schepen of gemeenteraadslid zijn in hun gemeente. De burgemeesters zijn van ambtswege lid.

Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone is er een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeesters, de Procureur des Konings, de korpschef en de bestuurlijk directeur coördinator van de federale politie.