Afwezigheden

1. Verloven

In totaal namen de medewerkers van de politiezone dagen 4 618 vakantieverlof in 2017.

Er werden 33,5 dagen uitzonderlijk verlof wegens overmacht genomen. 71 dagen werden opgenomen onder de vorm van omstandigheidsverlof, respectievelijk 49 naar aanleiding van een overlijden, 8 naar aanleiding van een huwelijk of een wettelijk samenwonen, 10 in het kader van een geboorte en 4 voor communie.

Gedurende 91 dagen waren medewerkers in ouderschapsverlof.

Er werden 35,5 dagen syndicaal verlof opgenomen.

verloven17

2. Ziekte

In totaal waren de medewerkers gedurende 1 144 dagen onbeschikbaar wegens ziekte.

8 keer werd gebruik gemaakt van de zogenaamde “baaldag” (ziekteverlof zonder medisch attest).

Ziekte17

3. Arbeidsongevallen

In 2017 werden in het totaal 4 arbeidsongevallen geregistreerd.

1 ongeval deed zich voor tijdens de uitvoering van een interventie. 3 ongevallen deden zich voor tijdens de training geweldsbeheersing.

Het aantal dagen werkongeschiktheid ten gevolge van deze ongevallen bedroeg 13 dagen in 2017.

AO17

Bron: Basiscijfers politiezone  – Eigen registratie