Acties 2019 – Radicalisme & Terrorisme

Meldpunt radicalisering

Om de meldingsdrempel voor het signaleren van radicalisering te verlagen creerde de Politiezone Pajottenland een meldpunt radicalisering. Burgers kunnen via een invulformulier verontrustende signalen van radicalisering over mensen uit de buurt op een laagdrempelige manier doorgegeven. Vanuit de politiezone wordt dan op een snelle manier een gepaste opvolging georganiseerd.

Een melding doorgeven kan via deze link.

Lokale Integrale Veiligheidscellen

Binnen de verschillende gemeenten werden Lokale Integrale Veiligheidscellen (LIVC’s) opgericht. Deze zijn belast met de detectie en opvolging van radicalisering.