Acties 2018 – Wapenhandel

Regularistieperiode

In januari 2018 werd de wapenwet gewijzigd. Deze wet riep onder meer een nieuwe aangifteperiode voor vuurwapens in het leven. Nog tot 31 december 2018 wordt aan de illegale bezitters van vergunningsplichtige wapens de mogelijkheid tot regularisatie geboden. De burgers werden hierover vanuit de politiezone ingelicht. Illegale bezitters van wapens die zich niet laten regulariseren riskeren een straf van 1 maand tot 5 jaar, en een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro.

Controle-actie

In mei 2018 werd een grote controle uitgevoerd bij een wapenverzamelaar. Deze actie vond plaats in samenspraak met de diensten van de Gouverneur. Er werden bij de controle geen onregelmatigheden vastgesteld.