Acties & Vaststellingen 2018 – Sociale en fiscale fraude

Expertise-cel

Binnen de zone werd een expertise-cel opgericht. Deze bestaat uit 1 hoofdinspecteur, 1 inspecteur uit de wijksector GHB en 1 inspecteur uit de wijksector GLP. Daarnaast wordt er ook over gewaakt dat elke andere wijkinspecteur over de nodige informatie beschikt om een kantschrift degelijk te kunnen uitvoeren.

Opsporingsonderzoek

Er werd een controle-fiche domiciliefraude opgesteld. . Deze omvat de minimale verplichte initiële onderzoeksdaden en dient als leidraad voor de medewerkers bij het uitvoeren van het onderzoek. 

De wijkinspecteurs dienen op basis van één of meerdere huisbezoeken zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om te kunnen aantonen of er sprake is van domiciliefraude. Om hen daarin te ondersteunen werd een checklist “woonstonderzoeken” opgesteld. Alle nuttige elementen waar de wijkinspecteurs rekening mee dienen te houden werden hierin opgesomd. 

Vaststellingen

In 2018 werden 54 PV’s opgesteld inzake domiciliefraude.

In 2019 wordt de beeldvorming en monitoring van meldingen en uitgevoerde activiteiten verder uitgewerkt.