Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Acties 2018 – Sociale en fiscale fraude

Expertise-cel

Binnen de zone werd een expertise-cel opgericht. Deze bestaat uit 1 hoofdinspecteur, 1 inspecteur uit de wijksector GHB en 1 inspecteur uit de wijksector GLP. Daarnaast wordt er ook over gewaakt dat elke andere wijkinspecteur over de nodige informatie beschikt om een kantschrift degelijk te kunnen uitvoeren.

 

Opsporingsonderzoek

Er werd een controle-fiche domiciliefraude opgesteld. . Deze omvat de minimale verplichte initiële onderzoeksdaden en dient als leidraad voor de medewerkers bij het uitvoeren van het onderzoek. 

De wijkinspecteurs dienen op basis van één of meerdere huisbezoeken zoveel mogelijk gegevens te verzamelen om te kunnen aantonen of er sprake is van domiciliefraude. Om hen daarin te ondersteunen werd een checklist “woonstonderzoek” opgesteld. Alle nuttige elementen waar de wijkinspecteurs rekening dienen mee te houden worden hierin opgesomd. 

 

 

%d bloggers liken dit: