Acties 2018 – Intrafamiliaal geweld

Ook in 2018 zet de politiezone verder in op de ketengerichte aanpak van complexe dossiers. In de eerste 9 maanden van 2018 werden er 6 dossiers aangepakt door middel van de ketenaanpak. Via deze aanpak wordt een samenwerkingsverband opgezet tussen partners uit het bestuur, de politie en justitie en de zorg en hulpverlening. Complexe gezinssituaties kunnen op die manier multidisciplinair worden aangepakt.

De samenwerking met de hulpverleningsinstanties (OCMW, CAW,…) blijft de nodige aandacht verdienen. In 2019 zal extra aandacht worden besteed aan de doorverwijzingen naar de hulpverlening. Daarnaast zal meer worden ingezet op vroeg detectie en