Acties 2018 – Diefstallen met braak

Preventieve acties

In 2018 wordt het dienstaanbod “individuele preventie” verder geoptimaliseerd. Ook het proces rond de aanvragen van het vakantietoezicht wordt herzien.

Binnen de gemeente Gooik werd een extra BIN-netwerk opgestart. Dit ging van start op 18 januari 2018. Dit buurtinformatienetwerk (BIN) ontstond op initiatief van een buurtcomité in Gooik. Zij stelden vast dat er nood was aan een manier om meer informatie uit te wisselen over veiligheid met de politie. De politiezone Pajottenland zette, samen met de initiatiefnemer en de gemeente Gooik, haar schouders onder dit project. Het doel van het BIN is de alertheid en de meldingsbereidheid van de burgers te bevorderen, preventietips te geven en de sociale samenhang te verbeteren. Op die manier wordt de veiligheid verbeterd en het veiligheidsgevoel vergroot. In de politiezone Pajottenland zijn nog drie andere BIN’s actief: BIN Eizeringen, BIN Zuid Pajottenland (Galmaarden, Herne en Bever) en het BIN-Z (BIN voor zelfstandigen) in Lennik.

In 2018 werden er meer inbraken vastgesteld in publieke gebouwen (scholen). Daarom werden alle schooldirecties aangeschreven en in het bezit gesteld van een draaiboek “beveiliging scholen, preventie van inbraak, diefstal en vandalisme”.

Via 3 BIN-netwerken werden er 124 berichten verstuurd in het kader van diefstalpreventie.

Ook dit jaar kon de burger beroep doen op het aanbod vakantietoezicht. (Aan te vragen via de website van de lokale politie). Er werden 184 vakantietoezichten behandeld.

Regulerende acties

De aandacht voor de verhoging van de kwaliteit van de PV’s, opgesteld naar aanleiding van diefstal in gebouwen, wordt verscherpt. De leden van de dienst interventie volgden in november 2018 een opleiding “dieftallen met inbraak”. De doelstelling van deze opleiding was het nog verder verhogen van de kwaliteit van de vaststellingen. Daarnaast worden de anti-diefstalploegen ook nog beter aangestuurd naar tijd en ruimte.  Er werden 41 buurtonderzoeken uitgevoerd.

Het LABO van de federale politie wordt intensief en systematisch opgeroepen. In 20 gevallen was sprake van een positieve sporenopname.

De vaste of mobiele ANPR-camera’s worden optimaal ingezet door de organisatie van acties met interceptie op basis van geregistreerde hits. In dit kader wordt in de zone een volledig cameraplan geïmplementeerd.