Acties & Vaststellingen 2018 – Radicalisme & Terrorisme

Meldpunt radicalisering

De politiezone wenste de meldingsdrempel voor het signaleren van radicalisering te verlagen. De mogelijkheden om een meldpunt radicalisering te creëren via de website van de zone werden onderzocht. Het opzet was om burgers via een invulformulier verontrustende signalen van radicalisering over mensen uit de buurt op een laagdrempelige manier te laten doorgeven.

Bijsturing nood- en interventieplannen

In 2018 werd een ontwerp voor het nieuwe BNIP Satcom Terrorisme uitgewerkt. Dat regelt de coördinatie van de hulpverlening, de crisisbestrijding en het gerechtelijk onderzoek bij een mogelijke terroristische aanslag of gijzeling.

Vaststellingen

2018_Terro
Bron: DGR/DRI/BIPOL (NVP)