Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Acties 2018 – Radicalisme & Terrorisme

Meldpunt radicalisering

De politiezone wil de meldingsdrempel voor het signaleren van radicalisering verlagen. De mogelijkheden om een meldpunt radicalisering te creëren via de website van de zone worden bekeken. Burgers zullen via een invulformulier verontrustende signalen van radicalisering over mensen uit de buurt op een laagdrempelige manier kunnen doorgegeven. Vanuit de politiezone kan dan op een snelle manier een gepaste opvolging worden georganiseerd.

Bijsturing nood- en interventieplannen

In 2018 wordt een ontwerp voor het nieuwe BNIP Satcom Terrorisme uitgewerkt. Dat regelt de coördinatie van de hulpverlening, de crisisbestrijding en het gerechtelijk onderzoek bij een mogelijke terroristische aanslag of gijzeling.

%d bloggers liken dit: