Acties 2017 – Leefmilieu

De aanpak van de sluikstortproblematiek gebeurde in 2017 door middel van een actieplan. De uitwerking hiervan werd toevertrouwd een een apirant-middenkader in het kader van zijn uit te voeren stage.

In 2017 werd overgegaan tot de aankoop en inzet van een camera ter detectie van sluikstort.