Acties 2017 – Intrafamiliaal geweld

De politiezone wil tegen 2020 een ketengerichte werking voor complexe dossiers implementeren. Via de ketenaanpak wordt een samenwerkingsverband opgezet tussen partners uit het bestuur, de politie en justitie en de zorg en hulpverlening. Complexe gezinssituaties kunnen op die manier multidisciplinair worden aangepakt.

In 2017 werden de voorbereidingen getroffen voor de opstart van de ketengerichte aanpak. De conceptfase van de stuur- en werkgroep werden ondertussen afgerond. Er werd een conceptconvenant uitgewerkt. De toetsingsfase vangt aan in november 2017, medio 2018.