Lokale politie pajottenland - Activiteitenverslag

Veiligheid, samen gaan we ervoor!

Acties 2017 – Diefstallen met braak

De aanpak van woninginbraken is binnen de politiezone gericht op verschillende aspecten volgens het RORON-principe. (Raad geven – Ontraden – Reguleren – Onderzoek – Nazorg).

We geven Raad :

 • Er is een aanbod advies diefstalpreventie aan huize. (Aan te vragen via besafe.be of via de wijkinspecteur). In de periode januari – september 2017 werden er op deze manier 15 inwoners van de zone bereikt.
 • We verspreiden met regelmaat preventietips via gemeentelijke infobladen.
 • Via 3 BIN-netwerken informeren we meer dan 500 burgers en een 4e BIN wordt eerstdaags opgestart. Het aantal verstuurde berichten in het kader van diefstalpreventie bedroeg 31 (januari – september).
 • Via mail werden 503 inwoners met preventietips bereikt. Slachtoffers van woninginbraken en nieuwe inwoners waren de voornaamst doelgroep.

We Ontraden:

 • We nemen actief deel aan de gecoördineerde, grootscheepse controleacties op arrondissementeel niveau, de zogenaamde EXIT-acties.
 • Er worden regelmatig zonale controleacties georganiseerd, waarbij zowel gewerkt wordt met anonieme voertuigen als herkenbare dienstvoertuigen.
 • Anti-diefstalpatrouilles worden ingepland volgens analyses naar werkwijze daders, tijd en plaats.
 • We doen een aanbod vakantietoezicht. (Aan te vragen via de website van de lokale politie). In 2017 (januari – september) werden er 133 vakantietoezichten behandeld, van de 157 aangevraagde. De opvolging en de afhandeling van dit toezicht verloopt momenteel niet optimaal. Dit proces wordt in 2018 herzien.
 • We nemen op 27 oktober 2017 deel aan de nationale actie tegen woninginbraken “1-dag niet“.

We Reguleren:

 • Controle op kwaliteit van de vaststellingen te plaatse en op de opgestelde PV’s wordt van nabij gemonitord.
 • Overlegmomenten op arrondissementeel en zonaal niveau verbeteren de informatiedoorstroming.

We Onderzoeken:

 • De opvolging van het onderzoek geschiedt aan de hand van een uitgebreide specifieke databank “woninginbraken” met regelmatige evaluatie en rapportering.
 • Buurtbevraging gebeurt meer systematisch. In de eerste 9 maanden van 2017 werden er 133 buurtonderzoeken uitgevoerd.
 • Het LABO van de federale politie wordt intensief en systematisch opgeroepen. Tot en met september 2017 kwam het LABO 42 keer ter plaatste. Dit resulteerde in 16 gevallen tot een positieve sporenopname.
 • Het beschikbare camera –ANPR (automatische nummerplaatherkenning)- systeem wordt intens bevraagd

We doen aan Nazorg:

 • De hercontactname van het slachtoffer is systematisch en wordt indien gewenst aangevuld met een herbezoek door de wijkinspecteur.

%d bloggers liken dit: