Acties 2017 – Diefstallen met braak

De aanpak van woninginbraken is binnen de politiezone gericht op verschillende aspecten volgens het RORON-principe. (Raad geven – Ontraden – Reguleren – Onderzoek – Nazorg).

We geven Raad :

 • Er is een aanbod advies diefstalpreventie aan huize. (Aan te vragen via besafe.be of via de wijkinspecteur). In 2017 werden er op deze manier 21 inwoners van de zone bereikt.
 • We verspreiden met regelmaat preventietips via gemeentelijke infobladen.
 • Via 3 BIN-netwerken informeren we meer dan 500 burgers en een 4e BIN wordt eerstdaags opgestart. Het aantal verstuurde berichten in het kader van diefstalpreventie bedroeg 48.
 • Via mail werden 503 inwoners met preventietips bereikt. Slachtoffers van woninginbraken en nieuwe inwoners waren de voornaamst doelgroep.

We Ontraden:

 • We nemen actief deel aan de gecoördineerde, grootscheepse controleacties op arrondissementeel niveau, de zogenaamde EXIT-acties.
 • Er worden regelmatig zonale controleacties georganiseerd, waarbij zowel gewerkt wordt met anonieme voertuigen als herkenbare dienstvoertuigen.
 • Anti-diefstalpatrouilles worden ingepland volgens analyses naar werkwijze daders, tijd en plaats.
 • We doen een aanbod vakantietoezicht. (Aan te vragen via de website van de lokale politie). In 2017 (januari – september) werden er 158 vakantietoezichten behandeld, van de 186 aangevraagde. De opvolging en de afhandeling van dit toezicht verloopt momenteel niet optimaal. Dit proces wordt in 2018 herzien.
 • We nemen op 27 oktober 2017 deel aan de nationale actie tegen woninginbraken “1-dag niet“.

We Reguleren:

 • Controle op kwaliteit van de vaststellingen te plaatse en op de opgestelde PV’s wordt van nabij gemonitord.
 • Overlegmomenten op arrondissementeel en zonaal niveau verbeteren de informatiedoorstroming.

We Onderzoeken:

 • De opvolging van het onderzoek geschiedt aan de hand van een uitgebreide specifieke databank “woninginbraken” met regelmatige evaluatie en rapportering.
 • Buurtbevraging gebeurt meer systematisch. In de eerste 9 maanden van 2017 werden er 160 buurtonderzoeken uitgevoerd.
 • Het LABO van de federale politie wordt intensief en systematisch opgeroepen. Het LABO kon in 20 gevallen tot een positieve sporenopname komen.
 • Het beschikbare camera –ANPR (automatische nummerplaatherkenning)- systeem wordt intens bevraagd

We doen aan Nazorg:

 • De hercontactname van het slachtoffer is systematisch en wordt indien gewenst aangevuld met een herbezoek door de wijkinspecteur.