Aanwerving & Selectie

Bij de aanwerving van personeel is de politiezone gebonden aan de regelgeving voor de geïntegreerde politie. Voor het aanwerven van nieuwe personeelsleden werd bijgevolg een beroep gedaan op het systeem van de mobiliteit. Jaarlijks worden er vijf mobiliteitscycli gepubliceerd.

Overzicht 2016

Er werden 5 verschillende vacatures gepubliceerd via mobiliteit. Hier kwamen 4 kandidaten op af. Uiteindelijk trad in 2016 1 iemand (HINP DC) effectief in dienst.

Mobiliteit16

Overzicht 2017

Indiensttreding

Er werden 8 verschillende vacatures gepubliceerd via mobiliteit. Hier kwamen 10 kandidaten op af. Via het systeem van de mobiliteit traden er in 2017 4 medewerkers (2 DC, 1 INP recherche en 1 Niveau B ICT) effectief in dienst.

Mob17.png

Op 21.03.2016 werd vanuit de politieraad het besluit genomen om 2 plaatsen (inspecteur interventie) open te stellen via de onmiddellijke werving. Hiervoor stelden zicht 2 aspirant-inspecteurs kandidaat. De effectieve aanwerving van deze medewerkers vond plaats op 01.10.2017 en 01.11.2017.

Uitdiensttreding

Op 1 september 2017 verliet een wijkinspecteur van de gemeente Bever de politiezone Pajottenland. Hij ging geen nieuwe uitdaging aan binnen een andere politiezone.

Op 1 november 2017 ging 1 medewerkers (wijkinspecteur Galmaarden) met pensioen.

Externe rekrutering

De rekrutering van de niveau B voor het LICC werd, door een gebrek aan interne kandidaten) toevertrouwd aan de dienst selectie en rekrutering van de federale politie (Jobpol). Er stelden zich  personen kandidaat voor deze functie. De aanwerving van deze nieuwe medewerker geschiedde op 01.01.2018.